Samtalsbehandling

Samtalsbehandling i Göteborg - terapeut Ulf Åberg
”Det goda samtalet är den bästa medicinen.” (Njurläkaren Astrid Seeberger, Stockholm)

Vi vet att ett samtal kan ha en mycket stor betydelse på flera plan. Ibland kan vi vara med om svåra upplevelser, kriser och annat. Ibland fastnar vi i olika saker, i oss själva och det kan upplevas som handikappande och hämmande. Under åren har jag mött många människor med olika bekymmer och livsproblem. Det är lätt att hamna i diket, köra fast om vi använder metaforer för våra liv.

Alla människor förtränger olika händelser, känslor – det är allmänmänskligt. Men att konsekvent tränga bort våra känslor, behov, vilja är både farligt och ohälsosamt. Våra känslor som tillhör våra upplevelseformer är en god vitalitet i högsta grad. Men många utav oss är otränade i hur man använder dessa redskap. En person med stor människokunskap sa i radion ”Att leva som människa innebär konsten att behärska sin känslor och inte att bli behärskad av känslorna.”

Han tog upp en man som var missbrukare och som var aggressiv i sitt sätt. Denne man visade inte att han var ledsen, besviken och sårad. Han var alltid aggressiv. Det var såklart ett försvar för att inte visa sig sårbar och beroende. Men personen i radion berättade att han visste att denne man, som hade missbruksproblem även han grät och kände sig ensam. Mannen var inte tränad i sina känslor.

Att vara människa är att förstå sig själv och det är inte alltid lätt. Tankar, känslor, vilja, behov och mera resurser finns i oss människor. Lyssnar vi inte på oss själva eller tar oss på allvar, kommer vi förr eller senare att få olika besvär antingen kroppsligen, psykiskt eller båda delarna. Detta i sin tur kan påverka både vår energi, tolerans för ny stress och vår hårddisk (hjärnans förmåga att koordinera allt). Det vet de som befinner sig i pressande stress, då minnet och koncentrationen sviktar.

En medelålderman sa; ”Jag svimmade och ramlade av kontorsstolen.” Följande framkom sedan: ”Jag renoverar huset på nätterna, sedan håller jag på att byta jobb och så väntar vi vårt andra barn.” Det var helt enkelt för mycket och kroppen sa ifrån. Det är aldrig försent att få mera självkännedom, mera kunskap. Detta är snarare en nödvändighet för att få en god livskvalitet och balans i livet.

Vid mottagningen bedrivs behandling av psykisk ohälsa med samtal och med ”utbildning” för att förstå sig själv och sitt liv. Det kan handla om långvarig stress, stressrelaterade besvär, ångest, kriser som är fördröjda, belastande händelse/-er med mera. Ulf Åberg är legitimerad sjukgymnast, med vidareutbildning inom psykoterapi steg 1, klinisk psykologi, psykosomatik samt lång erfarenhet av samtalsbehandling/ psykosomatisk sjukgymnastik.

Medicinsk fotvård

Hos Sjukgymnast Göteborg finns nu Anjas Medicinska Fotvård. Anjas Medicinska Fotvård är en privat enhet som inte har avtal med landstinget. Oavsett så har vi alla fötter som vi använder: Ta hand om dina fötter - de är viktiga!

Klicka här för mera information

Bokning

Du bokar tid hos oss antingen via e-post eller telefon.

Vi ber dig uppge namn, telefonnummer och e-post adress när du kontaktar oss så att vi snabbt kan nå dig.

031-82 95 00
info@sjukgymnastgoteborg.se