jakob

Basal Kroppskännedom i Göteborg

Känner man sig osäker, kan man få större självförtroende genom att medvetet känna kroppskontakt med golvet, stolen, bordet.

Självförtroende finner man inte i sig själv utan i kontakten med någon annan eller något annat.

(Wilfrid Stinissen)
ulf-malning

Att sitta, stå, gå och andas – det är det man tränar och övar sig vid Kroppskännedomsträning. Metoden är enkel.

Vårt dyrbara värde

Vi ser olika ut. Vi har alla fått olika utrustning, men vårt värde som människor ligger inte i vår utrustning. Det avgörande är, vad vi gör av våra givna resurser. Margareta Melin

Varje människa behöver ta vara på sina talanger, intressen, kreativitet och sin skaparförmåga vad det än är.

Det är gott när vi får utrymme för kreativitet och skapande. Det ger livskraft och det ger livsglädje.

Kroppskännedomsträning (KROK) har använts inom svensk sjukvård sedan början på 1970 talet.

Metoden utvecklades och metoden Basal Kroppskännedom, eller Body Awareness, som den nu heter internationellt, ledde fram den doktorsavhandling som Gertrud Roxendal, leg sjukgymnast, lade fram 1985.

ulf-malning3

Basal Kroppskännedom (BK) är en helhetsorienterad behandlingsmetod med kroppen som utgångspunkt. Målet är att utforska och stärka det friska och resursrika inom varje individ i riktning mot förbättrad hälsa och självkänsla.

Genom att öva BK (Kroppskännedom) regleras spänningsbalansen i kroppen vilket öppnar för möjligheter att stärka kroppsliga och mentala resurser.

Fysiskt kan det innebära bättre kroppslig balans och stabilitet.

Fysiologiskt sker en reglering i det autonoma nervsystemet, andningen blir friare och den muskulära spänningsbalansen förbättras.

Psykologiskt innebär en ökad kontakt med kroppen en möjlighet till ökad självkänsla och en bättre kontakt med behov och känslor. Förmågan att värna sina gränser, att relatera till andra samt att kunna hantera smärta eller ångest kan då påverkas positivt.

Existentiellt stimulerar BK övandet även den medvetna närvaron och kan ge en djupare känsla av mening och mål med livet.

Källa: https://www.ibk.nu/vad-ar-bk/

ulf-malning2

Konsten att vara människa

Konsten att vandra och äga tyngd
Konsten att bäras av marken
Konsten att glädjas åt upprepning
Konsten att tiga med sina lungors fulla kraft
Konsten att vredgas under solen och att förlåta som om det gällde livet

Ylva Eggehorn

Medicinsk fotvård

Hos Sjukgymnast Göteborg finns nu Anjas Medicinska Fotvård. Anjas Medicinska Fotvård är en privat enhet som inte har avtal med landstinget. Oavsett så har vi alla fötter som vi använder: Ta hand om dina fötter - de är viktiga!

Klicka här för mera information

Bokning

Du bokar tid hos oss antingen via e-post eller telefon.

Vi ber dig uppge namn, telefonnummer och e-post adress när du kontaktar oss så att vi snabbt kan nå dig.

031-82 95 00
info@sjukgymnastgoteborg.se