Behandling/terapi psykisk ohälsa

Samtalsbehandling i Göteborg - terapeut Ulf Åberg
Vi är alla människor som fått både kropp och själ. Vi lever alla i vår kropp och genom vår kropp, detta är våra livsvillkor. Det är att vara levande människa.
Alla människor förtränger olika händelser, känslor ibland – det är allmänmänskligt, för så fungerar allas, våra försvarsmekanismer.
De går särskilt igång vid svåra situationer som trauman och kriser.

Men att konsekvent tränga bort sina känslor, tankar, behov, vilja är både farligt och i hög grad ohälsosamt.

”Vi har fått en uppsättning känslor, som är till för att användas.”

Dessa ord från en mycket erfaren, ödmjuk doktor (specialist inom allmänpsykiatri) som jag arbetade tillsammans med i flera år vid en psykiatrisk mottagning i Göteborg.

Känslorna i sig är inte problemet, utan det är hur vi kan förstå dem, i både identifiering, tolerans och uttryck. Detta är så att säga själva ”konsten”. Men vi har också fått upplevelseformer; tankar, intuition, vilja, sinnen, kroppssensationer, motorik – allt detta är förmågor som vill hjälpa oss.

En person med stor människokunskap sa i radion ”Att leva som människa innebär konsten att behärska sin känslor och inte att bli behärskad av känslorna.”

Han tog upp en man som var aggressiv i sitt sätt. Denne man visade inte att han var ledsen, besviken och sårad. Han var alltid aggressiv. Detta var såklart ett försvar för att inte visa sig sårbar och beroende och komma nära någon annan. Ett annat ”försvar” kan vara att ständigt jobba, ständigt vara aktiv, för att slippa att känna in sig själv.

Lyssnar vi inte på oss själva (vår själ eller våra kroppssignaler) är risken stor att vi förr eller senare kommer att få olika besvär antingen kroppsligen, psykiskt eller båda delarna.
Detta i sin tur kan påverka både vår energi, tolerans för ny stress och vår hårddisk (hjärnans förmåga att koordinera allt).

Det vet de som befinner sig i stressrelaterad ohälsa, där livet pressas och stressas fram och där vi ser tydliga tecken på begynnande ohälsa när kognitionerna börjar svikta: Nedsatt minne, koncentrationssvårigheter. Dessa förekommer ofta ihop med sömnsvårigheter och lätt irritation.

Att vara människa är att förstå sig själv, ta sig själv på allvar och börja ta hand om sig själv på bästa sätt, för sin egen och för andras skull.

Det är en viss tröst med följande: Det är aldrig försent att få mera självkännedom, mera kunskap om sig själv. Detta är snarare en nödvändighet, en viktig pusselbit, för att få en god livskvalitet och balans i livet.

Vid mottagningen bedrivs behandling av psykisk ohälsa. Det kan handla om långvarig stress, stressrelaterade besvär, psykosomatiska besvär (där både kropp och själ hamnat i diket) kriser, trauma, beteende problem, ångest, belastande händelser som är fördröjda med mera.

Ulf Åberg har lång erfarenhet av behandlingsarbete inom psykisk ohälsa, psykiatriskt arbete. Ulf har erfarenhet av såväl psykiska som kroppsliga besvär och hur de påverkar varandra sinsemellan. Ulf är legitimerad sjukgymnast, med vidareutbildning inom psykoterapi steg 1, klinisk psykologi, psykosomatik, Basal kroppskännedom (BK) och är certifierad inom SCI-93 (Stress and Crisis Inventory-93), som kartlägger stress, kriser och hälsa.

Bedömning – kartläggning föregår alltid ställningstagande till behandling.

Medicinsk fotvård

Hos Sjukgymnast Göteborg finns nu Anjas Medicinska Fotvård. Anjas Medicinska Fotvård är en privat enhet som inte har avtal med landstinget. Oavsett så har vi alla fötter som vi använder: Ta hand om dina fötter - de är viktiga!

Klicka här för mera information

Bokning

Du bokar tid hos oss antingen via e-post eller telefon.

Vi ber dig uppge namn, telefonnummer och e-post adress när du kontaktar oss så att vi snabbt kan nå dig.

031-82 95 00
info@sjukgymnastgoteborg.se