Biolight (Fysio) – ljus-metod som läker och stärker

Biolight i Göteborg
Det finns en ljus-metod som läker och stärker. Biolight (infrarött och rött ljus i olika våglängder och pulsationer) gör att skadade människor blir friskare snabbare och får friska människor att prestera mer. Ljuset används inom den svenska sjuk- och friskvården samt inom hästsporteliten och visar på positiva resultat. Biolight är en svensk medicinteknisk uppfinning av Rolf Tihberg, ingenjör och akupunktör, framforskad under mer än 30 år.

Medicinsk bedömning föregår alltid ställningstagande till behandling.

Hur hjälper Biolight vid skada?

När kroppen ska bekämpa en skada eller en inflammation behövs syre och energi. Genom att använda ljuset från Biolight stimuleras bildandet av nya blodkärl samt att de befintliga kärlen vidgas. På så sätt ökar syrehalten i det belysta området, samtidigt som skadliga slaggprodukter lättare transporteras bort. Genom att specifika ljusstrålar (monokromatiskt ljus) förser ett område med elektromagnetisk energi av olika pulslängd, pulsationsfrekvens och våglängd, som i sin tur ökar vaskularisering, fibroblast tillväxt samt minskar smärta och inflammation.

Behandlingen med Biolight är helt ny som behandlingsform och den tydliga effekten av Biolight hänger samman med ett fotoreceptorsystem på cellnivå som ännu inte är helt utforskat. Tekniken är patenterad och baserad på många års forskning och utveckling (från Sverige). Metoden är enkel, helt smärtfri och saknar biverkningar. Den är också godkänd som medicinteknisk utrustning vilket innebär att den får användas i sjukvården inom EU. Därmed inte sagt att Biolight ersätter traditionell behandling, framför allt inte vid svåra skador, men i kombination leder det ofta till bättre resultat.

Biolight som produkt och som företag har funnits sedan 1993 och redan tre år senare började Biolight ta fram vetenskapligt gångbara studier som bevisade den positiva effekten av att använda Biolight-ljus vid skador. 2001 började man sälja Biolight-lampan på marknaden.

Biolight fungerar på samma sätt på oss alla oavsett om vi är människa, häst, hund, katt, gris eller ko. Vi däggdjur är uppbyggda av samma sorts celler, de har bara tagit sig lite olika uttryck.

Biolight behandlingen är mycket effektiv och hjälper kroppen vid gamla eller långvariga skador, särskilt i vävnader som är svårläkta (senor, ligament). Det har visat sig att Biolight behandlingen halverat läkningstiden (skadetiden).

Vad händer i kroppen vid Biolightbehandling?

Grundprincipen

Kemiskt förbränningsarbete i cellerna kräver tillgång till energi och syre. Skada eller hård belastning ger inflammation.

Biolight tillför cellerna energi genom pulserat ljus och ökar cirkulationen, minskar smärta, dämpar inflammation samt generera vävnad vilka samtliga ger bättre förutsättningar för läkning = snabbare läkning och återhämtning.

Biolight ger smärtlindring, ger positiva effekter

 • Förbättrad livskvalitet
 • Positiv hälso spiral
 • Inga biverkningar
 • Ingen risk för beroende

Forskning visar att ljus…stimulerar energin i cellerna, stimulerar bildandet av nya blodkärl, ökar blodflödet, ökar DNA-synteserna, stimulerar läkning,ökar bortförandet av restprodukter. Biolight normaliserar spänningen i cellmembranet vilket innebär att cellen återfår sin förmåga att ventilera näring och slaggprodukter.

Biolight – ett förädlat ljus

 • Rött ljus 637 nm och IR-ljus 950 nm
 • Pulserat ljus: 1 – 10.000 pulser per sekund
 • Olika energimängd och styrka
 • Kombineras i behandlingsprogram
 • Specialutvecklad program för till exempel: – läkning – återhämtning – fysisk aktivitet

Programmen

Det finns olika program och de är sammansatta med olika ljus, våglängder och pulsationer för att stimulera avsedd process på bästa sätt. Här är några:

 

 • Acute – används som namnet antyder i ett tidigt skede av skadan. Dämpar smärta och inflammation och inleder läkeprocessen. Kan även användas på äldre tillstånd som fortfarande smärtar.

 • Follow Up – Följer upp efter acute när smärtan lagt sig. Stimulerar läkningen i nästa stadie. Kan också användas i förebyggande syfte.

 • Drainage 1 – Dränerar svullnader, ökar cirkulation och tillför energi i samband med skador.

 • Wound – Väldigt effektivt program på alla typer av sårskador. Detta program används flitigt och med stor framgång inom diabetes- och äldrevården där det finns mycket problematik med bland annat liggsår. Det finns äldreboenden som med Biolight hjälp minskat ”medellivslängden” på liggsår från sex månader till två veckor!

 • Preparation – Är skapat för att användas innan ansträngning för att optimera musklernas arbete. (En Biolight behandlare testade att köra det på en nackspärr som löste upp sig). Detta program är mycket bra innan massagebehandling på spända/ömma muskler och ger väldigt gott resultat. (En behandlare av Biolight lampan har även testat det innan löpning och förbättrade då tiden över 8 km med tre minuter! Hon tillägger: ”Oslagbart på stela, spända, ömma ryggar.”

 • Drainage 2 – Hjälper till att dränera mjölksyra och slaggprodukter efter träning.

 • Energy – Om de andra programmen främst riktar sig till att förbättra eller läka tillstånd i rörelseapparaten så tillför Energy energi till de andra ”systemen” i kroppen. Bra att komplettera med vid exempelvis allergier, omfattande skador, allmän svaghet, problem med matsmältning mm.

 • Acupuncture – Ett program där man enkelt och effektivt kan stimulera akupunkturpunkter utan att vara ”proffs”.

Vilka tillstånd/skador kan man använda Biolight till?

 • Alla typer av sår – framför allt större färska sår eller äldre svårläkta.

 • Alla typer av inflammationer i rörelseapparaten.

 • Sen- och ligamentskador – dessa vävnader är trögläkta på grund av sin relativt dåliga blodcirkulation. Här har Biolight en given plats för bästa läkning.

 • Svullnader – så länge ett område är svullet är förutsättningarna för läkning sämre. Svullnaden gör också att rörelseomfånget är sämre och det ökade trycket i vävnaden ger ofta smärta.

 • Smärttillstånd – Vid exempelvis artros är det många som fått smärtlindring genom Biolight. Det tar vanligtvis fyra gånger innan det vänder och patienten kan initialt märka att smärtan ökar för att sedan avta helt.

 • Spända, ömma muskler – Biolight funkar väldigt bra till att mjuka upp och dämpa smärtan i muskler så att de återfår sin normala funktion. Viktigt för en långsiktigt bra hälsa.

 • Vid tuffa träningstillfällen – För att få ut maximalt av träningen samt hjälpa dig att få de bästa muskulära förutsättningarna för träning och återhämtning.

 • Vid systemiska tillstånd – Det vill säga när hela kroppen är påverkad och behöver boostas.

Referenscase

”Välkommet komplement för ökad hälsa.”

Curt Nyström, Överläkare, Medicine Doktor, från Partille har satt sig in i Biolight-metoden och är positiv. Biolight behandlar symptom samt hjälper till med sitt läkande och stärkande ljus. Orsaken till besvären behöver identifieras och lösas med ett helhetsperspektiv. Biolight lampan är ett välkommet komplement för ökad hälsa.

Effekt

Som legitimerad sjukgymnast arbetar man med många olika skador, besvär och problem som vållar besvär för den drabbade = människan.

Jag och andra sjukgymnaster/fysioterapeuter står under Hälso- och sjukvårdslagen samt under Socialstyrelsen.

Biolight är ett “svenskt nytänkande” sa en överläkare till mig när jag kom i kontakt med denna medicin tekniska apparat 2015. Den är godkänd som medicinteknisk utrustning vilket innebär att den får användas i sjukvård inom EU.

Biolight är CE märkt enligt det medicinteknisk direktivet MDD 93/42/EEC. Indikationer för sårläkning, inflammationer, smärta och cirkulationsproblem inkluderat.

Kliniska studier är genomförda enligt GCP (Good Clinical Practice) och metoden har såväl visat klinisk effekt som att vara kliniskt ofarlig.

Min egen erfarenhet är baserad på människor som haft exempelvis smärtproblem, utmattningssyndrom, slemsäcksinflammation, nack artros, fotledsartros, höftledsartros och vad har hänt efter att de fått behandling med Biolight, program Acute och Energy. De har fått 5 – 7 behandlingar och sedan har de efter några eller mångåriga besvär successivt blivit bättre och ibland helt besvärsfria under cirka 1 år. Jag har haft två personer med kemisk intolerans som upplevt sig helt handikappade. Båda kände sig “som gröt” i huvudet och vad hände efter cirka 3 månaders behandling, behandling 1 gång/vecka? Den ena kvinnan återgick i arbete och den andra (som var förtidspensionerad) började kunna återuppta sociala kontakter som hon inte kunnat på många år. Båda upplever lättnad i att tänka och fungera kognitivt. Den ena kvinnan sa: “Framförallt har Biolight lampan haft effekt på ”hjärndimman”, tröttheten och nackvärken som jag har besvärats av i många år.”

Jag har haft en äldre dam som var rejält svullen i sin ena knäled. Hon fick Biolight program, Drainage 1 och Acute. Svullnaden försvann och vi båda fick se och vara med om detta. Damen i fråga var själaglad och sa spontant: Detta är fantastiskt, jag kan gå obehindrat.

En man som går mycket i sitt arbete fick slemsäcksinflammation i hälen: Jag fick problem med hälen och fick diagnos slemsäcksinflammation. Behandlade mig med Biolight lampan och efter ca 1 vecka var jag bra och kunde släppa mina mediciner.

Som avslutning så har jag också behandlat en person med utmattningssyndrom där det fanns mycket smärta, stelhet i hela kroppen. Vi vet att långvarig stressreaktion påverkar kroppens organsystem negativt. Hon behandlade sig själv dagligen i 3 veckor och blev mjuk i sina leder och smärtan i musklerna försvann. Detta gav en lättnad och hopp för kvinnan i fråga.

Enkel att använda!

Biolight lampan är mycket enkel att använda. Det som patienten/kunden behöver hjälp med är ett lämpligt behandlingsupplägg, vilket vi hjälper till med. Tveka inte att höra av er så hjälper vi dig!

Källor

Biolight, Biolight – Påskyndar kroppens förmåga att läka sig själv. 2014-07-11

Pär Olausson Lidö (fd Teknisk chef Biolight AB)

Medicinsk fotvård

Hos Sjukgymnast Göteborg finns nu Anjas Medicinska Fotvård. Anjas Medicinska Fotvård är en privat enhet som inte har avtal med landstinget. Oavsett så har vi alla fötter som vi använder: Ta hand om dina fötter - de är viktiga!

Klicka här för mera information

Bokning

Du bokar tid hos oss antingen via e-post eller telefon.

Vi ber dig uppge namn, telefonnummer och e-post adress när du kontaktar oss så att vi snabbt kan nå dig.

031-82 95 00
info@sjukgymnastgoteborg.se